Wednesday, February 5, 2020

MAI ANH VỀ (AN SƠN)
MAI ANH VỀ

Mai anh về mặc áo em mua
Cho cuộc tình thêm màu xanh mới
Nụ hôn nồng bù ngày mong đợi
Nắng Lập Xuân ấm tận chân trời

Mai anh về mình sẽ rong chơi
Qua cánh lúa mơn mang thì con gái
Thương con nước từ sông Ba nhẫn nại
Nuôi đồng Tuy Hòa thẳng cánh cò bay
Em đọc câu thơ anh mãi khen hay :
Đập Đồng Cam trăm năm còn như mới
Ơi … tình em mới đó nửa trăm năm

Mai anh về níu lại ngày Xuân
Mình  sẽ cho nhau
“ Xuân du phương thảo địa ”

AN SƠN


No comments: