Thursday, February 13, 2020

BÀI CHO THU-KỲ (CẨM LOAN)

Nhà thơ CẨM LOANBÀI CHO THU KỲ!

Cụng ly nhé! Bạn Thu Kỳ.
Uống một thời vầng trăng cũ bên nhau!
Nửa vầng kia ở nơi đâu!
Nửa vầng đây vẫn nguyên màu thời gian.
Bờ Tây bóng đổ thênh thang.
Bờ Đông sóng bủa mang mang cõi lòng.
***
Thu Kỳ ơi!...ta bờ Đông.
Bờ Tây bạn có thương mong đợi chờ?
Dõi về chốn cũ chơ vơ.
Đèo cao, quán chật- thẩn thờ dấu xưa!
Vần thơ gội nắng, gội mưa!
Nhớ chăng cố quận sao chưa thấy về?
Đêm dài, gối mộng ê chề…
Hẹn tròn, hẹn khuyết lê thê bao giờ?

Xuân canh Tý 2020
CẢM LOAN.


Cảnh trong nhà chị Cẩm Loan

No comments: