Thursday, February 27, 2020

TAY KHÔNG (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
TAY KHÔNG

 rơi từng phiến lá
Ta nhặt hoài , tay không
Chiều vàng trên đồi vắng
Cây ngã nghiêng bềnh bồng
Mây liêu xiêu , mây đỗ
Chênh vênh trên mái chùa
Từng hồi chuông thong thả
Rơi rơi vào cơn mưa
Hoàng hôn chiều lãng đãng
Sương thấm dần cây si
Lá vàng vài chiếc cuốn
Hóa thân , giấc miên thùy
Cố tay với sương sa
Lẫn mình trong tĩnh lặng
Vạt nắng chiều cũng mất
Chỉ còn ta với ta
Lá rơi từng phiến lá
Ta nhặt hoài, tay không
Hoàng hôn vờn bóng nguyệt
Lời ngàn năm bềnh bồng.

Oklahoma February 26
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: