Wednesday, February 5, 2020

NHỚ MẸ (HÙNG LÊ - TIẾNG HÁT HÀ THANH)




Xin bấm vào web để thưởng thức tiếng hát Hà Thanh
qua nhạc phẩm Nhớ Mẹ -Hùng Lê -  sáng tác.



No comments: