Sunday, February 16, 2020

XUÂN YÊU THƯƠNG (TUYẾT TÂM)
XUÂN YÊU THƯƠNG

Xuân ấy tóc cài hoa chớm nụ
Sáng ban mai trai gái dập dìu
Dáng xuân em đẹp lắm yêu kiều
Mai hé nhuỵ tuổi bước vào yêu
Tình cháy bỏng nụ hồng mới nở
Biển sóng xô bọt trắng vào bờ
Em bên anh mắt biết xanh lơ
Yêu thấm đậm anh yêu vô bờ
Mới đó đã gần nửa trăm năm
Tuổi mười bảy nay đã sáu lăm
Bao năm tháng qua nhanh chớp mắt
Tóc hai mình đổi trắng từ xanh
Ngày lễ vàng đôi ta sống cạnh
Trái yêu thương cũng đậu trên cành
Hạnh phúc cũng có lúc mong manh
Nhưng nhờ sống mở lòng tha thứ
Sống cùng lo cho con trẻ lớn
Sống sum vầy luôn có em anh
Sống với nhau sao cho khoẻ mạnh
Cháu con mình vui khoẻ xoay quanh
Ngày Valen tine tình đẹp như tranh
Giờ hai đứa tóc không còn xanh

Tuyết Tâm

No comments: