Thursday, February 20, 2020

TÌNH KHÚC CHO ANH (NHÃ THƯ)TÌNH KHÚC CHO ANH

Ơn anh níu bước tình xuân
Cho em viết được tròn vần câu thơ
Ơn anh ru lại câu hò
"... Bay từ cửa phủ..." cánh cò miên man
Ơn anh mấy dặm đường trần
Bên nhau khúc khích mây lần lựa trôi
Ơn anh san sẻ cuối đời
Giấu trong đáy mắt buồn vui vô thường

Nhã Thư

No comments: