Tuesday, February 25, 2020

XUÂN CẢM (NGÂN SƠN)

Tranh Lê Phổ

Xuân cảm

Mỗi độ xuân về gợi nhớ nhung
Quê hương giờ cách biệt muôn trùng
Người đi dĩ vãng còn u uẩn
Kẻ ở tương lai vẫn mịt mùng
Rượu chỉ dâng sầu thêm chất ngất
Thơ càng đưa ý đến mung lung
Thề xưa hẹn cũ còn nguyên đó
Ta thấy trong ta những thẹn thùng
Ta thấy trong ta những thẹn thùng
Buồn riêng còn nặng nỗi đau chung
Nhìn hoa chợt nhớ thời oanh liệt
Nghe pháo mà thương thuở vẫy vùng
Vận nước đành mang bao thống hận
Nợ nhà cam chịu những lao lung
Quê người nắng ấm mùa xuân tới
Lòng kẻ tha hương vẫn lạnh lùng
Lòng kẻ tha hương vẫn lạnh lùng
Ơn đời thông cảm đã khoan dung
Kìa bao dang dở làm chưa hết
Lại lắm oan khiên nói chẳng cùng
Đã chán đọc hoài thơ lạc vận
Còn buồn nghe mãi nhạc sai cung
Một mai nếu gặp người năm trước
Ta hỏi riêng ta có ngại ngùng?

Ngân Sơn

No comments: