Sunday, February 9, 2020

THẰNG VÔ ƠN (DZUI THẬT)

THẰNG VÔ ƠN..Alo? Gọi cho Ngộ có chuyện gì vậy?

Dạ..., dạ..., dạ….

Dạ cái gì? Nói mau! Làm gì mà ấp a ấp úng vậy?

Dạ, bọn dân đen bên này nó chửi em dữ quá!

Bọn nó chửi Nị thì liên quan gì đến Ngộ?

Nó nói em ngu, em đem tiền cho thằng vô ơn.

Nhưng chuyện Nị cho tiền thằng vô ơn nào đó thì liên quan gì đến Ngộ?

Ý nó nói anh là kẻ vô ơn đó!

Sao? Ngộ mang ơn gì với Nị mà trách Ngộ vô ơn?

Em có đưa anh nửa triệu tiền Trump đó nhớ không?

Ừ! Ngộ nhớ, rồi sao?

Dạ em có gởi tiền giúp đỡ anh nhưng sao em không có trong danh sách 21 người được cảm ơn?

Nị nói gì vậy? Nị thấy Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương có trong danh sách cảm ơn đó không?

Dạ không!

Vậy thì tự hiểu đi nhá! Địa phương cống nạp cho Trung Ương là lẽ đương nhiên nha? Hiểu chưa?

Dạ hiểu!

No comments: