Thursday, February 20, 2020

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN & THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC CỦA ĐH HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH"·         Ban Tổ Chức Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” chân thành
cám ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ĐH. 
Ước mong được sự tiếp tục thương mến đóng góp của các anh chị để BTC có phương tiện phục vụ tốt đẹp hơn.  Xin mời xem “DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN” & “THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC’.  Nếu có gì thiếu sót xin cho Thukỳ biết để điều chỉnh ngay, thành thật cám ơn.

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐH HAWAII 2020 “BIỂN TÌNH”

SỐ TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
01
NGUYỄN QUANG/THỦY TX.
 500.00
Đã nhận tiền
02
ĐẶNG NGỌC BỔNG CA.
 200.00
Đã nhận tiền
03
NGUYỄN T. KIM QUY CA.
 100.00
Đã nhận tiền
04
DƯƠNG THỊ TƯ TX.
 100.00
Đã nhận tiền
05
NGÔ PHẤN/TỐ PHUONG OR.
 500.00

06
TRUONG THUKỲ FL.
 300.00
Đã nhận tiền
07
LUONG SĨ(SIMON)/LAN CA.
 500.00

08
NGUYÊN THÌN (CANADA)
 500.00
Đã nhận tiền
09
PHẠM XUÂN THANH (SAN JOSE)
 100.00

10
DUONG HOA/ THANH (SAN JOSE)
 200.00

11
NGUYỄN CẦN (HAWAII)
 300.00

12
VƯƠNG HUÊ (San Diego)
 500.00
Đã nhận tiền
13
NHÓM NH 77-80
 350.00
Đã nhận tiền
14
LÊ CHÍ HIẾU (Atlanta)
 500.00

15
LÊ THỊ HẠNH (Atlanta)
 100.00

16
NGUYỄN NGỌC BÌNH (CA)
 300.00
Đã nhận tiền
17
NGUYÊN KIM LIÊN B. / KHÁNH. (KANSAS)
 100.00
Đã nhận tiền
18
PHẠM HỮU/VÕ LÝ (VA)
   200.00
Đã nhận tiền
19 HỒ XUÂN DANH/ NGUYỄN. THỊ ÂN (OREGON)    300.00 Đã nhận tiền
Xin bấm vào web để biết thêm tin tức 
_,___Thấy Ban Tổ Chức Đại Hội Alaska làm việc rất nhiệt tình và khoa học, anh Cần có nhã ý giữ lại hầu hết những thành viên của ban tổ chức này, với ước mong quý anh chị sẽ đóng góp tích cực để cuộc gặp mặt kế tiếp của Cựu Học Sinh Phú Yên mang lại kết quả mỹ mãn và lưu lại những kỷ niệm thân thương.

Sau đây là thành phần “tinh bột” để tạo nên một chiếc bánh ngon ngọt cho những buổi tiệc ấm áp của chúng ta trên du thuyền “Pride of America”:

  BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI “BIỂN TÌNH” HAWAII
Từ 24 đến 31 tháng 10 năm 2020
Cruise line: “Pride of America”

1. Ban Tổ Chức:
-Trưởng Ban: Nguyễn Cần      
-Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Ngọc Bình
-Phó Nội Vụ: Nguyễn Quang Steve  
-Thư Ký: Thukỳ Trương
-Thủ Quỹ: Tony Thái


2. Cố Vấn:
-Thầy Hoàng Thế Hào
-Lê Chí Hiếu
-Ngô Phấn
-BS. Trương Quang Phong
-Lương Sĩ
-Hàn Tài Nguyên     
-Vương Huê
-Phạm Hoàng
-Tăng Hùng
-Phạm Hữu
-Trang Thanh John Hà


3. Vận Động Tài Chánh:
-Phạm Hòa.
-Duong Linda (Hoa)


3. Văn Nghệ:
-Phạm Đức Hiền
-Trần Đại (Dave)


4. Âm Nhạc, Hòa Âm
-Thầy Hoàng Thế Hào


 5. Tiếp Tân:  
-Hàn Ái Liên
-Michelle Lan
-Nguyễn Hồng Hải
-Hoàng Bình
-Đặng Thị Nga
-Kathy Manh
-Tran Natalie
-Luong Thi May
-Trương Carol (BS. Minh)6. Khánh Tiết: 
-Phạm Xuân Thanh
-Hoàng Bình
-Hồng Tố Phương
-Cao Hồng Phương
-Phan Thi Xoa.
-Nguyễn Lisa Thu Hồng
-Nguyễn Kay (Thủy TX.)
-Lê T. Ngọc Dzung (Chị Bình)
-Nguyễn T. Trung (chị An)
-Trương Carol (BS Minh)


7. Nhiếp Ảnh:
-Nguyễn An
-Đặng Ngọc Hiến


8. Đại Diện Vùng:
-Atlanta (Georgia): Lê Chí Hiếu
-Bakersfield (California) Nguyễn Ngọc Bình, Lê Ngọc Dung
-Dallas (Texas):Nguyễn Kay
-Houston (Texas): Lâm Tấn Vinh, Tran David Chau
-Los Angeles (California): Trần Đại (Dave), Hàn Tài Nguyên.
-Boston: Thanh Ca Mạnh / Nguyễn Danh/ Đặng Ngọc Hiến
-Canada: Nguyễn Chí Thìn
-Minnesota: Trần Hùng K
-New Orleans (Louisiana) Hoàng Bình
-Portland (Oregon): Ngô Dũng, Nguyễn Hùng
-Santa Anna: Nguyễn Văn Bửu
-San Diego (California):  Vương Huê
-San Fernando Valley (California): Lương Sĩ
-San Jose (California) Đặng Thị Nga/ Nguyễn Xuân Thanh
-Seattle (Washington): Thầy Hoàng Thế Hào
-Virginia: Phạm Hữu, Lý Võ, Lê Chí Hân


Liên Lạc:
-Trưởng Ban: Nguyễn Cần: 
-Thư Ký: Thukỳ Trương: (781) 929-3995
-Thủ Quỹ: Tony Thái:
3 Nantuket, 
Irvine, CA 92620.
(714) 470-0835.

No comments: