Thursday, February 13, 2020

CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ ĐH HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH"CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ ĐH HAWAII 2020
“BIỂN TÌNH”


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,


Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình” vẫn tiến hành tốt đẹp theo từng
diễn biến.  BTC xin tóm tắc vài tin ngắn gọn để các anh chị biết
thêm:


1/ Mặc dù BTC đã cố gắng để làm cái deal với du thuyền về giá cả,
nhưng vì số phòng trên tàu không còn nhiều vì vậy nên giá vé lên
cao (Xin xem thư của du thuyền)  

Hi Thuky and Can,
Here is the price for the new inside cabin
$2,107.79 per person taxes
Ship:
Pride of America
Cruise Line:
Norwegian Cruise Line
BTC rất vui là một số anh chị vẫn tiếp tục book vé.


2/ Số phòng mà anh Nguyễn Cần đã ký hợp đồng với Khách sạn
Ala Moana cũng đã hết.  BTC đang xin thêm phòng, hy vọng chúng
ta sẽ được khách sạn chấp thuận. Những suites của khách sạn cũng
đã hết, nhưng nếu anh chị nào cần thì xin liên lạc với
Thukỳ (781)-929-3995 để được giải quyết.


3/ Anh Nguyễn Cần cũng đã lo hợp đồng về bus tour, bus chuyên
chở, thực phẩm trong buổi du ngọan, và buổi tối khi du ngoạn trở về. 
Chúng ta sẽ có cook out ngay trên bãi biển, và trình diễn áo tắm.
BTC chỉ còn chờ giá cả áo Hawaii, vòng hoa.... Hy vọng chúng tôi
sẽ có thông báo sớm sau khi hoàn tất.


4/ Chúng ta sẽ đóng tiền đủ cho du thuyền vào đầu tháng 6/2020. 
Nếu đến thời gian đó mà bệnh truyền nhiễm vẫn còn lan rộng nhất
là tại Mỹ thì cruise cũng sẽ hủy bỏ, hoặc đình hoãn. Vì vấn đề trách
nhiệm của họ đối với hành khách rất là quan trọng,  các anh chị yên
tâm vì Hawaii là trung tâm du lịch của nước Mỹ (chúng ta không
đi ra khỏi Mỹ) thì vấn đề an toàn sẽ là điểm chính yếu mà chính phủ
Mỹ sẽ rất chú trọng.


5/ Những anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ĐH Hawaii 2020
“Biển Tình” không có gì phải lo lắng.  Nếu ĐH Hawaii phải hủy
thì dĩ nhiên Ban Tổ Chức sẽ hoàn trả cho tất cả quý MTQ đã đóng
tiền cho thủ quỹ.  Xin các MTQ tiếp tục ủng hộ cho ĐH Hawaii
2020 để có phương tiện phục vụ tốt đẹp hơn. BTC thành thật
cám ơn.
Trân trọng,
TM.  Ban Tổ Chức ĐH Hawaii 2020 “Biển Tình”
Trưởng Ban Tổ Chức,
NGUYỄN CẦN.DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐH HAWAII 2020 “BIỂN TÌNH”

SỐ TT
HỌ VÀ TÊN
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
01
NGUYỄN QUANG/THỦY TX.
 500.00
Đã nhận tiền
02
ĐẶNG NGỌC BỔNG CA.
 200.00
Đã nhận tiền
03
NGUYỄN T. KIM QUY CA.
 100.00
Đã nhận tiền
04
DƯƠNG THỊ TƯ TX.
 100.00
Đã nhận tiền
05
NGÔ PHẤN/TỐ PHUONG OR.
 500.00

06
TRUONG THUKỲ FL.
 300.00
Đã nhận tiền
07
LUONG SĨ(SIMON)/LAN CA.
 500.00

08
NGUYÊN THÌN (CANADA)
 500.00
Đã nhận tiền
09
PHẠM XUÂN THANH (SAN JOSE)
 100.00

10
DUONG HOA/ THANH (SAN JOSE)
 200.00

11
NGUYỄN CẦN (HAWAII)
 300.00

12
VƯƠNG HUÊ (San Diego)
 500.00
Đã nhận tiền
13
NHÓM NH 77-80
 350.00
Đã nhận tiền
14
LÊ CHÍ HIẾU (Atlanta)
 500.00

15
LÊ THỊ HẠNH (Atlanta)
 100.00

16
NGUYỄN NGỌC BÌNH (CA)
 300.00
Đã nhận tiền
17
NGUYÊN KIM LIÊN B. / KHÁNH. (KANSAS)
 100.00
Đã nhận tiền
No comments: