Wednesday, February 5, 2020

MƯA NỬA ĐÊM - TIẾNG HÁT TỨ NGỌC NỮ.


Nhân dịp anh Võ Hữu Thanh ở Canada và anh Thức ở Pháp
Về Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt 50 năm Thầy Trò rất vui, và có tặng quá cho các Thầy.

Mời thưởng thức giọng ca truyền cảm của chị Tứ Ngọc Nữ qua nhạc phẩm “MƯA NỬA ĐÊM”

Xin bấm vào web chữ đỏ ở dưới: 


No comments: