Thursday, August 6, 2020

SỢI TÓC (HIẾU NGUYỄN)


Sợi Tóc


Tóc mây một sợi cho anh
Những ngày chinh chiến để dành yêu em
Mùi hương trong tóc dịu êm
Mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng
Tóc em một sợi cong cong
Tưởng chừng như nhịp cầu vòng bắt ngang
Tóc em một sợi thênh thang
Đưa hồn anh đến bên nàng đắm say
Tóc em một sợi hay hay
Một đầu tha thướt tung bay gió chiều
Một đầu vỗ giấc cô liêu
Hai đầu sợi tóc chung điều ước mơ
Ôi sao sợi tóc nên thơ
Tóc đây em đó xa mờ nẻo mây

HN11 (HIẾU NGUYỄN)


No comments: