Thursday, August 27, 2020

MẸ LÀ VẦNG TRĂNG THỨ HAI (NGUYỄN DUY TẨM)

 

MẸ LÀ VẦNG TRĂNG THỨ HAI

 

Trăng chỉ sáng vào những đêm trăng sáng

Trời quang mây và mỏng mảnh sương mù

Chỉ có Mẹ là vầng trăng sáng nhất

Cả đông giá mịt mùng và hiu hắt mùa thu


Dòng sông nào cũng xuôi về biển mặn

Chỉ có tình mẹ hiền mới chảy cả về con

Đường trường vó ngựa bước chồn

Chỉ riêng bóng mẹ mỏi mòn dặm xa


Mẹ không là khúc ruột mềm

Mà lo ấm lạnh kéo mền đắp con

Mẹ cầu con giỏi con ngoan

Giữa đêm giá buốt héo hon đợi chờ


Mẹ không là một bài thơ

Mà câu gánh gạo trắng bờ sương khuya

Mẹ là cọng cỏ gió đùa

Mà dòng sữa ngọt ngàn xưa len đầy


Mùa Vu Lan hẹn heo may

Có ai úp mặt vào tay mẹ mình

 

NGUYỄN DUY TẨM


No comments: