Monday, August 10, 2020

VĨNH BIỆT BAN HIỀN NGUYỄN HỮU SƠN (QUANG THỦY TX)


Anh Sơn (bên phải thứ 2 mặc áo khoát đen)  Anh Quang bên trái ngồi cuối cùng (áo đen)Vĩnh Bit Bn Hin Nguyn Hu Sơn!

 

Biết được Sơn nhờ Chim Về Núi Nhạn

Phú Yên Đại Hội tổ chức hàng năm

Gặp nhau tán ngẫu chúng mình cụng ly

Cùng các bạn nâng ly mừng hội ngộ!

Đầu tháng tám, chuyện không ngờ xảy đến

Hung tin đưa tới ... Sơn vừa ra đi

Tôi lặng yên chẳng thốt nên lời

Lòng nghẹn ngào, mi ướt nghĩ đến anh.

Tôi với Sơn chẳng thân bằng quyến thuộc

Nhưng thân nhau vì chí hướng hợp rơ

Có đôi khi đứng nói chuyện hàng giờ

Rồi ra về với lòng vui khoan khoái.

 

Tôi với Sơn không quen nhau từ trước

Vừa đôi câu là thấy mến nhau liền

Chuyện nói hoài như không bao giờ dứt

Khi ra về chẳng phiền muộn đến ai.

 

Chuyện trần thế không ai mà tránh khỏi

Luật xoay vần … có đến phải có đi

Nhưng anh vội đi …  không lời từ giã

Bạn Lầu Bảy vừa kết nghĩa năm qua.

 

Anh Sơn hỡi! vài ly tôi xin rót

Cùng các bạn … cạn ly này tiễn anh đi

Cạn ly cuối xin vĩnh biệt bạn hiền!

Xin chúc bạn … ra đi lòng thanh thản.

 

Tiễn anh đi, Lòng ngậm ngùi thương tiếc

Lòng đất ấm ngàn thu anh yên nghỉ

Cầu linh hồn giải thoát khỏi trần gian

Miền Cực lạc … hương linh anh siêu thoát.

 

Vĩnh bit anh Sơn!

 

Quang Thy TX (8/8/2020)

     


No comments: