Sunday, August 30, 2020

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI (TUYẾT TÂM)

 

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

 

Người đi qua đời tôi

Như cơn gió cuốn bay

Tôi đi qua đời người

Như trời chiều mây khói

Có nhiều điều muốn nói

Trước là cho xin lỗi

Vì trong chuyện tình mình

Tôi không gổi tính toan

Chẳng cộng trừ nhân chia

Không nghiệm ra ẩn số

Yx gì cũng bằng không

Cuộc sống cũng chẳng thông

Nên vương nhiều khổ luỵ

Giờ nếu tôi được truy

Sẽ xin thời gian chuyể

Quá khứ thành hiện tại

Tôi lại tính tương lai

Mình chọn đi cùng ai

Để không còn ân hận

Tình duyên qua mấy bận

Cứ long đong lận đận

Vì cái lòng thuỷ chung

Của dòng máu mẹ tôi

Chảy trong tôi muôn thuở

Ngày ấy mẹ lạc ba

Nên chẳng chịu đi xa

Là con trách nhiệm gia

Mình bỏ qua cơ hội

Giờ thấy anh thật tội

Anh và tôi không là

Tình nhân hay tri kỷ

Anh thương tôi liên lỉ

Nhưng tôi đã phụ anh

Một sĩ quan biển cả

Phút cuối trước lúc xa

Quê hương đất nước nhà

Muốn cùng tôi đồng hành

Lúc ấy thật mong manh

Lời nào mình muốn hỏi

Tôi có hai cô bạn

Cô nào cũng có anh

Nhưng vì ngại chung gia

Rồi không còn thiết tha

Tình bạn thân chạm va

Lúc ở chung một nhà

Vì bạn tôi thiệt thà

Và dễ thương lắm đa

Tôi muốn tình chúng ta

Đẹp mãi tình bè bạn

Chứ thời gian có hạn

Thì thật là tiếc nha

Rồi cơ hội đi qua

Có ai tìm lại được

Hẹn lại các anh nha

Nếu có kiếp sau thật

Em hứa về chung nhà

Giờ cất tiếng ha...ha...

Mình cười vui quên dịch

Đang hoành hành toàn cầu

Người viễn xứ buồn rầu

Biết khi nào về được

Để thăm viếng mẹ già

Thăm mồ mả ông bà

Thăm thầy cô bè bạn

Ai ai cũng hoan mang

Cuộc sống như rối loạn

Lòng dạ sầu tím loan

 

Tuyết Tâm


No comments: