Tuesday, August 25, 2020

TÔI RAO BÁN NGẬM NGUÌ (LÊ MAI)

 

Tôi rao bán ngậm ngùi

 

Cho tôi lại chút dại khờ
Như xưa
Yêu – chẳng biết ngờ vực chi
Khôn ngoan giờ
Để làm gì?
Cho tim ngần ngại hết thì Xuân trong

 

Cho tôi lại chút mềm lòng
Bâng khuâng nét mắt mơ vòng tay ngoan
Bây giờ hơn thiệt tính toan
Thời gian đi mất
Tôi tròn cô đơn.

 

Cho tôi lại chút dỗi hờn
Vu vơ mộng mị
Mau buồn
Mau khuây
Tôi rao bán ngậm ngùi này
Có ai cũng tiếc xót đầy như tôi?

 

LÊ MAI


No comments: