Thursday, August 13, 2020

HƯƠNG LÚA CÁNH ĐỒNG TRĂNG (NGUYỄN DUY TẨM)

 

HƯƠNG LÚA CÁNH ĐỒNG TRĂNG


Nếu tôi ly hương
Tôi sẽ ngày đêm luyện tiếng xứ người
Để ít nhất thích nghi cùng cuộc sống
Nhưng những lúc một mình
vẫn hát khúc mẹ ru nôi

Nếu tôi ly hương
Tôi sẽ dạy con tôi
Gọi người thân bằng ông bà cha mẹ
Như dòng sông quê nhà nghĩa tình và lặng lẽ
Tắm mát cánh đồng thấm mật ngọt phù sa

Nếu tôi ly hương
Tôi sẽ nói bằng lời quê chơn chất
Với đồng hương họ hàng và cả với người yêu
Bởi lời lẽ ấy đã nhu nhuyễn luống đất cày cày ải trái tim tôi
Bên khóm tre xanh mong manh lời chim hót
Bên chiếc võng nồng mồ hôi cha và chứa chan tình mẹ
Bánh mì xứ người sao đậm đà bằng hương lúa cánh đồng trăng

NGUYỄN DUY TẨM

No comments: