Thursday, August 6, 2020

NẾU BIẾT RẰNG EM ĐÃ CÓ CHỒNGNẾU BIẾT RẰNG EM ĐÃ CÓ CHỒNG
 
 " Việt kiều "
 Nếu biết rằng em đã có chồng ,
 Anh về bên bển thế là xong ,
 Trăm cô ngồi đó cho anh lựa ,
 Cũng " bốc " như em " but "... cho không .


" Bắc kỳ "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về chửi đổng giữa đám đông ,
 Mẹ bố tiên sư nguyên giòng họ ,
 Ngựa chứng ! Sao mày dám bỏ ông ?


 " Trung kỳ "
 Nếu biêt rằng O nợ có chồng ...
 Tui về núi Ngự nhảy xuộng sông ...
 Sông sâu nước lạnh tui lại hớp ,
 Tự tử mần răng cũng chẳng xong !


 " Nam kỳ " 
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Mèn ơi ! Em chê tui nhà nông ,
 Ruộng nương , nổi nóng tui đốt hết ,
 Không gạo cho em đói nức lòng .


 " Ba tàu "
 Nếu piết rằng lị đã có chồng ,
 Ngộ dzề ngộ pán nốt Hồng Kông ,
 Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn ,
 Lời dzốn đầu tư ... Ngộ mát lòng .


" Dân học trường Tây " 
 Nếu biết rằng toa đã lấy chồng ,
 Cà va moa cũng tỉnh như không ,
 Bạn gái secours moa cả đống ,
 Buồn chi cho khổ n' est ce pas ?

 " Bùi chu , Phát diệm 1 " 
 Nếu biết rằng em đã có chồng ,
 Tim anh nở noét như nợn nòng ,
 Nòng thòng nê nết nằm na niệt ,
 Nâu nâu nại ngứa mấy sợi nông .


 " Bùi chu , Phát diệm 2 "
 Nâu nắm mới biết em nấy chồng ,
 Anh về nạnh nẽo một phòng không ,
 Nưu nuyến chỉ nàm thêm đau khổ ,
 No nắng chi cho thêm ná-nông !


 
" Chế Linh "
 Thôi rồi em đã bước sang sông ,
 Bỏ anh lái đò mình đơn không ,
 Ðôi đường đôi ngã nay từ biệt ,
 Em về nhà khách , anh xuống ... ơơơơơ ... sông !!!


 " Tây bồi " 
 Toa đi lấy autre saucisson ,
 A quoi bon ở lại làm con ,
 Moa đi chạy theo autres jupons ,
 Ðầm mập Tó Vu cũng khá bon !
 
 " An ủi "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh như bị shock có thiệt không ?
 Thế gian ai nghĩ anh xấu số ,
 Nhưng có người hơn chịu làm chồng .


 " C' est la vie "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về lấy vợ thế la xong ,
 Vợ anh không đẹp bằng em lắm ,
 Nhưng đẹp hơn em cái tấm lòng !


 " Cổ Ðiển "

 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về xách vịt nhổ sạch lông ,
 Tiết canh làm đại vài ba dĩa ,
 Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng .


 " Du đãng " 
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Em đừng tưởng thế cũng là xong ,
 Anh về mài nhọn con dao sắc ,
 Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng .


 " Tuyệt vọng " 
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về tự tử thế là xong ,
 Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác ,
 Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng !


 
" Tị nạn "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về le gót tận biển đông ,
 Lên tàu vượt biển đi qua ... Mỹ ,
 Xa mặt mong sao sẽ cách lòng .


 
" Kiếm sĩ "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về luyện kiếm thế là xong ,
 Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ ,
 Sẽ dzớt trăm em , trả hận lòng !


 
" Samurai "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về cắt dế thả trôi sông ,
 Dế anh trôi nổi theo giòng nước ,
 Em đứng nhìn theo có tiếc không ?


 " Xúi dại "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về cạo trọc thế là xong ,
 Trao em mớ tóc làm dây tóc ,
 Ðể tối hôm nay xiết cổ chồng !


 " Thi sĩ "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh đau , anh khổ suốt ngàn đông ,
 Chắc anh phải làm thơ tình ái ,
 Ðể cho đau khổ khỏi chất chồng .


 " Dối lòng "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Lòng thề không nhớ kẻ sang sông ,
 Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ ,
 Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông .


 " Thời đại văn minh điện tính "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về tưởng tượng đại là không ,
 E-mail cứ viết , phone cứ gọi ,
 Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng !
 Hay là :
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Dại gì mà nghĩ " thế là xong !"
 E-mail cứ viết , phone cứ gọi ,
 Cũng có ngày em ... ly dị chồng .


 " Họa sĩ Vincent Van Gogh "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Ði về tự thiến thế là xong ,
 Móc ruột móc gan trao em hết ,
 Ðể ngày Vu Quy nấu cháo lòng .


 " Bất cần "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về thay nệm lẫn chăn bông ,
 Phủi sạch hương xưa , vùi kỷ niệm ,
 Chẳng vấn , chẳng vương , chẳng nặng lòng !


 " Lạc quan "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về giặt nệm chải chăn bông ,
 Sửa lại song thưa rèm buông lõng ,
 Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng .


 " Cố đấm "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh men suối vắng kiếm chùm bông ,
 Kết bó hoa tươi làm lưu niệm ,
 Lén tặng cho em , lúc vắng chồng !


 " Trăm năm trồng người "
 Nếu biết rằng em đã có dù ( chồng )
 Anh dìa cưới vợ đếch thèm tu ,
 Mai này khi có con trai lớn ,
 Xúi lấy con em để trả thù !
 
 Hay là :
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh dzìa cưới dzợ , trỏ núi sông :
 " Mai này khi có con trai lớn
 Xúi " dzớt " con em rửa hận lòng !"


 " Tẩy trần "
 
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về tắm gội với xà bông ,
 Tình thương ngày cũ bay đi mất ,
 Ðể kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng .


 
" Vũ Phu "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về ẩn núp ven bờ sông ,
 Ðợi em qua đò sang bên ấy ,
 Cầm dao chém đầu cho bõ công .
 " Tam Tạng "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về tâu với Tôn Ngộ Không ,
 Rằng em ích kỷ yêu giàu có ,
 Mà bỏ mặc anh sầu nỗi lòng !


 " Sầu đông "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Ta về làm bạn với sầu đông ,
 Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu ,
 Ngây cười nhìn nhân thế long đong .


 " Hài lòng "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Sao ta còn thấp thoáng niềm mong ,
 Lần chót mơ về ta em khóc ,
 Trăm năm không thẹn một nỗi lòng .


 
" Cu tí "
 Nếu biết rằng bé đã lấy chồng ,
 Cu tí về vớt cá lòng tong ,
 Nấu nồi canh thơm tựa : " khắc chồng ",
 Thêm hành thêm tỏi thỏa tấm lòng ...
 Hay là :
 Nếu biết rằng bé đã lấy chồng ,
 Cu tí xách vợt vớt lòng tong ,
 Canh chua đậu bắp hì hục nấu ,
 Thêm hành thêm tỏi đớp thoả lòng !


 " Que sera "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Lập đền khai miếu cúng hồn vong ,
 Khấn vái thập phương tam thế cõi ,
 Chỉ mong cho em sớm goá chồng !


 " Hy vọng "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Nè , đừng tưởng thế nghĩa là xong ,
 Nay thời hai cưới ly dị một ,
 Năm chục phần trăm cơ hội hồng .


 " Sở khanh "
 Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng ,
 Anh về vớt em bụng cho xong ,
 Chơi trò đểu cáng thì không lỗ ,
 Em chẳng bỏ anh anh cũng dông !


 " Yếm thế "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về anh cắt ... thế cho xong ,
 Cuộc đời nay chẳng còn em nữa ,
 Thì có làm chi cũng như không !


 " Ðệ tử phim Hồng Kông 1 "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh buồn anh nhớ đến ... Hồng Kông ,
 Một lần tới đó , giờ còn nhớ ,
 Huệ Mẫn kia ơi , vẫn chưa chồng .


 
" Ðệ tử phim Hồng Kông 2 "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về vượt biển tới Hồng Kông ,
 Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn ,
 Em ở quê nhà , tức cành hông !
 Hay là :
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh buồn anh mới nói lông bông ,
 Nói đến trời đông cua Huệ Mẫn ,
 Sau đó anh về cưới cô Long !


 " Thoát nợ "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh mừng anh nhảy giống trúng phong ,
 Từ nay không ai ... bẹo tai nữa ,
 Thiệt mừng , mừng lắm , biết hay không ?
 Hay là :
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh mừng biết mấy , biết hay không ?
 Ba năm quen biết ... ba năm mệt ,
 Tình gì cứ khổ mấy năm dòng !


 
" Thản nhiên "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về may áo thế là xong ,
 Xúng xính bộ mới đi dự tiệc ,
 Quen đại một cô để đỡ lòng ...


 
" Sòng phẳng "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Mỗi ngày trước ngõ để mà trông ,
 Xoè tay đòi nợ " bồi thường chớ !
 Tình tui chia xẻ chẳng cho không !"


 " Hóa học gia "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không ,
 Ðứng trước nhà em anh la lớn :
 " Tui tạt acide chớ đừng hòng !"


 
" Tài xế xe hàng "
 Nếu biết rằng em lấy chồng ,
 Anh ngồi ôm hận chỉ thầm mong ,
 " Xe cán phanh thây thằng chết dở "
 Ðể khỏi ngứa mắt hay phiền lòng ...


 " Thật thà "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Không buồn không trách với em đâu ,
 Về anh ... mở tiệc mời anh ấy ,
 Ðã lãnh giùm anh một đống phiền ...
 Hay là :
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Không buồn , không trách , chỉ ước mong ,
 Ðãi được chồng em ... nhậu một bữa ,
 Ðể cảm ơn chàng ... lãnh dùm gông !

 " Thầy đồ "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh thề kinh sử " nấu " cho xong .
 Mai này danh rạng , tên đề bảng ,
 Lỡ làng , em tiếc đã sang sông ...


 " Nhà binh "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh vào quân dịch cứu non sông .
 Phá giặc , công thành , anh trở lại ,
 Hiểu lòng chinh tướng , có buồn không ?


 
" Ðệ tử đạo Phật "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 " Hữu duyên , vô phận " thế là xong .
 Trăm năm , biết có còn thương mãi ?
 Sáu trần , năm uẩn cũng là " không " ...


 
" Ðệ tử đạo Lão "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 " Thế thời phải thế " chẳng cầu mong .
 Mong rằng em trọn đường gia thất ,
 Anh tường lẽ Ðạo , vẫn thong dong ...


 " Lịch sự "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Lòng thành , anh chúc kẻ sang sông ,
 Trăm năm duyên đẹp bên người mới ,
 Cháu hiền , con thảo đúng như lọng ,


 " Chim sợ cành cong "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về mở tiệc , đốt pháo bông ,
 Phen này anh quyết không " dại " nữa ,
 Chả dám đeo thêm " chướng quần hồng " !


 " Cải tử "
 " Nếu biết rằng em đã lấy chồng ",
 Xời ơi ! Em chớ nghĩ viễn vông ,
 Mà rằng : " anh có buồn không hở ?"
 Ở đó mà ham ! Thứ " sát chồng " !!!


 " Có còn hơn không "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Lang thang đi kiếm lá diêu bông ,
 Chờ khi con gái em khônlớn                                    
 Tán tỉnh con em ... mới mát lòng .


 " Râu quặp "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Giời ơi ! Mừng lắm bạn biết không ?
 Vẫy chào cấu xé , chào rủa xả ,
 Thoải mái đi rông , chả phập phồng !


 " Thân trai 12 bến nước " 
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về bày cỗ cúng Táo Công ,
 Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục ,
 Nguyện ước bến sau phải thật trong !


 " 5 thê , 7 thiếp "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Trời ơi ! Buồn lắm , một phòng không ,
 Chắc đành đi tán thêm em khác ,
 Kẻo uổng công xây Thập Nhị phòng !


 
" Tiếc của , công cốc "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Người ta tiếc chết ! Có biết không ?
 Dã tràng xe cát , rành công cốc ,
 Nuôi cò cho béo , chúng vặt lông !!!
 
" Thất tình "
 Nếu biết rằng em đã lấy chồng ,
 Anh về , trên lối cũ rêu phong ,
 Em đi , băng giá vùi phiến mộng ,
 Cả dải Ngân Hà , dải nhớ mong !

No comments: