Sunday, August 16, 2020

TỰ VẤN (TUYẾT TÂM)

 

TỰ VẤN

 

Có biết phải yêu không?

Mà nó vì ai khổ cả đời

Vì sao nó làm tất cả cho người

Nó luôn suy nghĩ những điều

Để cho ai đó đừng phiền muộn

Chỉ nó buồn thôi chứ chẳng người

Đi xa nó nhớ đêm trăn trở

Ngày vắng buồn hiu chẳng muốn cười

Đôi lúc hờn ghen vì bóng nguyệt

Thơ thẩn âm thầm cứ nghĩ suy

Chăm sóc ai từng chút khó nhọc chẳng ngại chi

Hầu cơm rồi hầu nước có khi say khướt dọn dẹp đừ

Đây duyên hay nợ nào ai biết?

Bỏ hết tương lai chỉ một người

Sanh con đẻ cái rồi chăm cháu nhỏ

Một đời làm vợ lẫn làm bà

Nó đem cho hết những gì nó có

Tiền tài tâm trí lẫn âu lo

Nói tóm là cả cuộc đời nhỏ to

Bưng bê hầu đỡ kẻ gọi là của nó

Từ lúc nó xa cha lìa bỏ mẹ già

Theo người theo cả một đời thôi

Mặc cho sóng gió mãi nổi trôi

Nó như chiếc lá khô trên dòng nước

Cứ mãi theo dòng bồng bềnh trôi

 

Tuyết Tâm


No comments: