Thursday, August 27, 2020

VU LAN THẮNG HỘI (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

VU LAN THẮNG HỘI

 

NAM MÔ VU LAN DUYÊN KHỞI ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

 

Mùa Vu Lan -Báo Hiếu Pl 2564 -2020 Chùa Viên Giác Tụng Kinh VU LAN từ ngày 15-28/8/2020 và tụng Kinh Địa Tạng từ ngày 31-8/2020 đến ngày 12/9/2020,

 

Ngày 29-30/8/2020 chính thức ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

 

Đại dịch Covid 19- Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên Hoa Kỳ , có thể Quý Phật Tử Đồng hương Phú Yên ,không thể về Chùa để tham dự ĐẠI LỄ VU LAN - BÁO HIẾU, kính xin Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị, Quý Phật Tử Đồng Hương Phú Yên hoan hỷ gởi danh sách Cầu An và Cầu Siêu về Chùa , để Bổn tự trợ duyên cầu nguyện

Nhất Tâm nguyện cầu bảo quyến của quý vị ngày đêm sáu thời đều an lành

Nhất tâm nguyện cầu Cha Mẹ hiền tiền tăng long phước thọ , Cầu Nguyện Cửu Huyền Thất Tổ , đa sanh Phụ mẫu , vãng sanh vào cảnh giới an lành

 

Nhất Tâm cầu nguyện kiếp nạn Covid 19- Vũ Hán mau tiêu diệt , Cầu Nguyện chúng hữu tình An lành trong kiếp trược

Nhất Tâm nguyện cầu hỏa tai tại Cali sớm chấm dứt

 

Ngày 28, 29 /8/2020 ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU cũng là 100 ngày hương linh Thiện Phước -Lê Văn Phát ( chồng Cô Phan Ngọc Diên cựu học trò Phú Yên , Tuần thứ 3 của Hương Linh Nhuận Công -Nguyễn Hữu Sơn

Quý vị hoan hỷ gởi danh sách qua email :nguyennguyenthich@yahoo.com hoặc gởi thư theo địa chỉ :

 

Chùa Viên Giác 5101NE , 36 st ,

Oklahoma City , Ok73121

 

Oklahoma August 25, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: