Thursday, August 20, 2020

NĂM NĂM NGÀY MẸ MẤT (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NĂM NĂM NGÀY MẸ MẤT

Năm năm ngày mẹ mất
Năm năm con cách biệt phương trời
Năm năm ngày mẹ mất
Tiếng ầu ơ, xa lắc nơi nao
Con đường về xứ nẫu
Vẫn còn đó , sương chiều tháng bảy
Vọng VU LAN , nhịp mõ
Giọng Mẹ tôi , thăm thẳm trời mây
Rằng chín tháng cưu mang
Rằng  mẹ tôi ,ba năm bú mớm
Rằng những ngày đau ốm
Ướt mẹ nằm , khô ráo phần con
Khi con được lớn khôn
Mẹ chỉ muốn , cho con nên người
Mùa VU LAN mẹ ơi
Chợt thảng thốt , con  cài hoa trắng
Năm năm một màu lặng
Trắng nguyên sơ ,  bóng mẹ dần phai
Thao thức, cố hương hoài
Đường trở về , mênh mang dặm khuất
VU LAN , chiều bàng bạc
Tiếng mồ côi , lưu lạc nơi nao
Phương trời xa , chắp tay
Con nguyện cầu, VU LAN BÁO HIẾU


                                    Oklahoma July 30 , 2020
                                 THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: