Monday, August 31, 2020

NHỚ BẠN (ĐẶNG QUANG TÂM)

 

Nhớ bạn

 

Tặng Trần Thy Dã Tràng

 

Sáng nay bỗng nhớ tên bằng hữu
Không biết bây giờ mi ở đâu
Thềm cũ bình xưa ngồi uống rượu
Một mình tau uống được bao lâu

 

Có lúc bâng khuâng lòng hỏi lòng
Sao đi mà chẳng chút chờ mong
Sao đi chẳng chút buồn ly biệt
Để kẻ trông chờ trông vẫn trông

 

Rồi những đêm về trời trở lạnh
Một mình tau đếm tiếng mưa rơi
Trăng khuya soi bóng mình bên cạnh
Hai kẻ chung tình đến chết thôi

 

Mây ở trên cao có chín tầng
Tầng nào tau gặp lại cố nhân
Đêm nằm ôn chuyện duyên và phận
Tau nhắc tên mi mấy chục lần

 

Thôi chắc tau chờ mi kiếp sau
Càng buồn càng khổ lại càng đau
Ngày mai ngày mốt ngày sau nữa
Cũng chẳng bao giờ gặp gỡ nhau

 

Đến lúc tau đi chẳng trở về
Con đường thăm thẳm mấy sơn khê
Dừng chân đợi bạn bên dòng suối
Mượn nước Cam Lồ bỏ bến mê

 

ĐẶNG QUANG TÂM

(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
March 22-2019


No comments: