Friday, August 21, 2020

CỨU NGUY KINH TẾ TRƯỚC ĐẠI DỊCH VỚI SỰ KHÁC NHAU CỦA CÔNG HÒA VÀ DÂN CHỦ (VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Câu chuyện kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Cứu nguy kinh tế Mỹ trước đại dịch: Cộng hòa và Dân chủ khác nhau thế nào?” Tại sao Đảng Cộng hòa muốn người dân đi làm trở lại để mở cửa nền kinh tế trong khi Đảng Dân chủ muốn cấp tiền người dân nhiều hơn để người dân tránh ra ngoài nhiều trong đại dịch?


Xin bấm vào web để nghe cuộc phỏng vấn của đài VOA với GS>TS KHƯƠNG HỮU LỘC.

No comments: