Wednesday, September 29, 2021

BIỂN NHỚ 8 (BẰNG SƠN)

 


Biển Nhớ 8

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Biển vẫn đợi dẫu chiều buông nắng tắt
Hoàng hôn về lạc dấu bước chân em
Ngày dần tan đêm tối đến không đèn
Trên bải vắng bóng trăng buồn lặng lẽ

Biển sẽ gọi sóng vổ về thỏ thẻ
Lời nhạc tình ru em ngủ nồng say
Gã si tình xin giông tố đêm nay
Đừng lay động sợ nàng Xuân trở giấc

Bình minh rọi tia nắng hồng ngây ngất
Biển cùng em ngồi ngắm cảnh rạng đông
Sóng nhấp nhô rào rạt tiếng tơ lòng
Em có hiểu  nỗi niềm riêng của biển???

Nếu ngày mai người về quên từ biệt
Biển sẽ buồn nhưng chẳng dám hờn đâu
Sẽ một mình khép lại trái tim đau
Rồi lặng lẽ nhờ sóng dồn ra bể

💧💧💧💧💧💧💧💧💧

          Bằng Sơn

No comments: