Sunday, September 12, 2021

THÁI LAN MỞ CỬA DU LỊCH TRỞ LẠI, SỨC ÉP MỞ CỬA Ở VIỆT NAM LỚN ĐẾN ĐÂU? (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 
Thái Lan mở cửa du lịch trở lại, sức ép mở cửa ở Việt Nam lớn đến đâu?

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Thái Lan mở cửa du lịch trở lại, sức ép mở cửa ở Việt Nam lớn đến đâu?”. Thái Lan sắp nới lỏng các quy định về du lịch nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế. Việt Nam có thể tiếp tục đóng cửa bao lâu rồi sẽ buộc phải mở cửa trở lại?


No comments: