Wednesday, September 15, 2021

SÀI GÒN ƠI ĐỪNG KHÓC ! (NGÔ TỊNH YÊN)

 

Ngô Tịnh Yên

Saigon ơi đừng khóc!

Từng người quỳ từng ngày tiễn đưa nhau
Không khăn sô không tiếng kinh cầu
Dù nghẹn ngào Saigon ơi đừng khóc!
Như xưa nay thường vượt qua bể dâu

Từng người nằm từng người chết cô đơn
Không thân nhân không nén nhang hờn
Dù buồn rầu Saigon ơi đừng khóc!
Đêm tang thương ngày tủi phận quê hương

Từng người ngồi từng người cách ly nhau
Không than van không thiết u sầu
Dù bàng hoàng Saigon ơi đừng khóc!
Như lâu nay mình sẻ áo chia cơm

Sẻ áo chia cơm góc phố hiên phường
Sẻ áo chia cơm em vẫn ra đường
Rồi đã xuôi tay một lần vĩnh quyết
Đời cám ơn em người biết yêu thương

Sẻ áo chia cơm nuôi nhau hy vọng
Sẻ áo chia cơm nguôi khát no lòng

Rồi sẽ qua đi ngày buồn sẽ hết

Giữa đau thương cùng sẻ áo chia cơm


No comments: