Friday, September 24, 2021

RIP: CÔ ĐẶNG THỊ BẠCH HẠC

 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CVNN được thầy Thích Nguyên Nguyện 

cho biết tin buồn:

Cô : ĐẶNG THỊ BẠCH HẠC

Pháp Danh : ĐỒNG PHÁP

Nguyên sanh : năm 1941

Tại : Tuy Hòa -Phú yên

Mãn Phần ngày : 22/9/2021 nhằm ngày 16/8 /Tân Sửu

Tại : Thành Phố Tuy Hòa -Phú Yên

Hưởng thọ : 80 tuổi

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Đồng Pháp -Đặng Thị Bạch Hạc

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Cô Bạch Hạc là cựu học sinh Nguyễn Huệ,cô cũng là cựu giáo viên Trường Nữ Nguyễn Huệ trước 1975 xin chia buồn đến Ông Trịnh Bang

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT

Oklahoma September 24.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: