Friday, September 17, 2021

TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN TQ. EVERGRANDE CÓ NGUY CƠ VỠ NỢ BÀI HỌC CHO VN (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)


Tập đoàn bất động sản TQ Evergrande có nguy cơ vỡ nợ và bài học cho VN

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrand đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Điều này có những hệ lụy mang tính hệ thống như thế nào đến kinh tế Trung Quốc, và những bài học cho Việt Nam. 

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/224405779666180


No comments: