Sunday, September 26, 2021

CẦU MONG SAO HẾT DỊCH (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 

CẦU MONG SAO HẾT DỊCH

 

Hơn mười tuần thực hiện lệnh cách li

Luôn đóng cửa nằm nhà ăn với ngủ

Giờ kinh ngạc nhìn thấy người mập ú

Mong làm sao giặc dịch hết nhiễu nhương

 

Để cho tôi mỗi sáng được ra đường

Nghe tiếng động của quê hương ngày mới

Nhìn xe cộ ngược xuôi như mắc cửi

Cùng rộn vang những tất bật ngoài đời

 

Để cho tôi chừng một tiếng thảnh thơi

Hớp ít ngụm li trà thơm ngon nhất

Nhấp vài giọt tách cà phê nguyên chất

Ngồi quán ăn sạch bát phở ngon lành

 

Để người tôi khỏe khắn, mắt tinh anh

Để khuôn mặt khỏi già hơn trước tuổi

Để bắp cẳng phình to hơn bắp chuối

Cho bệnh đau khỏi phát triển thêm nhiều

 

Để hồn tôi tựa ngọn khói phiêu diêu

Chẳng còn biết tham, sân, si, hỉ, nộ

Không bận bịu công danh chưa đạt đỗ

Mà lúc này chỉ có thích đi làm

 

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

 


No comments: