Wednesday, September 22, 2021

THU KỲ TAO NGỘ (NHẤT PHƯƠNG)

 


THU KỲ TAO NGỘ

 

 

Thu rót đầy tim lọn gió may

Kỳ duyên tỏa xuống hồng đôi vai

Người như cánh Hải Âu đùa sóng

Em thả đời thơ thẩn chốn này

Miền ấy, rạng ngời, tươi mắt trong

Rong ôm bờ đá dài đêm nồng

Biển chở cát xa rời bến mộng

Mặn dòng châu đắng hận lưu vong

  

Nhất-Phương

*Vào Thu-September-22nd-2021


No comments: