Saturday, September 18, 2021

RIP: TRẦN GIA ANH

 ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

CVNN vừa được thầy Thích Nguyên Nguyện báo tin :

 

Phật Tử: Trần Gia Anh

pháp danh: Thiện Chương

 

Nguyên Sanh : ngày 10 tháng 7 năm 1953( Quý Tỵ)

Nguyên Quán : Đường Tản Đà -Phường I –

TP Tuy Hòa -Phú Yên ,

Mãn phần : ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tại : Kentwood city, Michigan 

Hưởng thọ: 68 tuổi 

Phật Tử : Thiện Chương -Trần Gia Anh

Nguyên là cựu học sinh Bồ Đề -Phú Yên

 

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin chia buồn với gia đình tang gia , hiếu quyến Chị Phạm Thị Thanh vân, Chùa Viên Giác xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

Nhất tâm nguyện cầu Hương Linh:

Thiện Chương -Trần Gia Anh

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

 

NAM MÔ TỊNH ĐỘ PHẨM BỒ TÁT

Chùa Viên Giác Oklahoma 18/9/2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: