Friday, September 24, 2021

TRUNG QUỐC GIA NHẬP CPTPP ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN VN, KHU VỰC TG (VOA -GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

  

Trung Quốc gia nhập CPTPP ảnh hưởng gì đến VN, khu vực và TG

 


Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Trung Quốc gia nhập CPTPP ảnh hưởng gì đến VN, khu vực và TG”. Trung Quốc đang xin gia nhập Hiệp định Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam, khu vực và thế giới? GS TS Khương Hữu Lộc sẽ phân tích.

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=604911563999250&ref=watch_permalink


No comments: