Saturday, September 11, 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ TOÀN CẦU SEPT 08/2021 (SBTN- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC trong tuần Sept 8,2021


https://www.youtube.com/watch?v=rP9FdndGP10

 


No comments: