Wednesday, September 22, 2021

ĐOẢN KHÚC THU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

ĐOẢN KHÚC THU

 

Vệt nắng tường loang

Thềm xưa , hương vắng

Con chuồn chuồn ngủ

Ngoài trời  mưa giăng

........................

Cành sen khép cánh

Hương thoảng mặt hồ

Nắng  chiều man mác

Thu chừ nơi mô?

..........................

Chiều rơi luống cuống

Đọng trên hiên nhà

Ta hồ như ta

Thỏng buông chiếc lá

............................

Sương chiều lẫm đẫm

Vướng hạt trên song

Bầy chim trời ngỡ

Giọt rơi bềnh bồng

............................

Cành hoa cúc dại

Bên đường chiều qua

Tà dương thả nhịp

Khói sương la đà

.......................

Một mình ngồi lại

Bóng cả trên non

Tóc nay bạc thếch

Đi qua lối mòn ..................

 

Oklahoma September 17.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


 


No comments: