Wednesday, December 15, 2021

BÊN HIÊN CHÙA XƯA (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

BÊN HIÊN CHÙA XƯA

 

Bên hiên chùa xưa

Bóng thầy còn đó

Vẫn đôi hài cỏ

Thầy bước thong dong 

Chiều thu nắng hồng

Phiến đá xanh rêu

Thầy ngồi tĩnh tọa

Thu đã sang chiều

Thu nay lối nhỏ

Con nhặt lá vàng

Mùa chênh chếch bóng

Dáng thầy mênh mang

Chiều xưa ngã đông

Vàng rơi lá rụng

Bước Thầy trên cỏ

Nụ cười thung dung

Chiều nay đông lạnh

Thềm xưa khuất bóng

Thầy đã đi xa

Thầy đã đi xa

Bên hiên chùa xưa

Vẫn còn đâu đó

Bước chân gõ nhịp

Ơn thầy vô bờ

Chiều nay tĩnh lặng

Quỳ dưới Phật đài

Tâm thành con khấn

Dáng Thầy còn đây

 

Oklahoma December 10 .2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


 


No comments: