Wednesday, December 8, 2021

CẦU TRE LẮC LẺO (TRẦN QUỐC BẢO)

                                              CẦU TRE LẮC LẺO         

Thơ Trần Quốc Bảo

 

CẦU TRE LẮC LẺO         

 

Ví dầu, cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo, gập ghình khó đi (*)

Quê nghèo, cuộc sống hàn vi,

Bước chân cho vững, tay ghì chặt tay.


 

 

Rung rinh, kẽo kẹt, lung lay,

Thế mà qua lại suốt ngày, không sao.

Leo cầu, bước thấp bước cao,

Mẹ già đi chợ, phiên nào cũng qua.


 


Bố làm ruộng, cánh đồng xa,

Nhờ cầu, sáng sớm đã ra cày bừa.

Rụt rè chân bước trẻ thơ,

Qua cầu, đi học, sớm trưa đến trường.

 

 

Cách sông, cầu nối con đường,

Xóm Đông lui tới, yêu thương xóm Đoài.

Cầu đưa, ai đến với ai…

Trăm năm hạnh phúc, chẳng phai duyên tình!

 

 

 

Ví dầu. cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo, gập ghình “vẫn qua!”

Cuối năm, chợt nhớ Quê nhà

Nhớ về hình ảnh hiền hòa Cầu Tre!

 

        Trần Quốc Bảo
No comments: