Monday, December 20, 2021

RIP: THẦY LÊ NGỌC GIÁNG.

 

CHIM VỀ NÚI NHẠN vừa được 

thầy Thích Nguyên Nguyện báo tin buồn:


Thầy Lê Ngọc Giáng

Pháp Danh Nguyên Châu

Nguyên là Giám Học Trường Trung Học Nguyễn Huệ -Tuy Hòa -Phú Yên thập niên 1960

Mãn phần : ngày 16./12/2021

Tại : Charlotte -North Carolina –USA

 

Hưởng Thọ : 85 tuổi

 

Lễ Tịch Điện : 9am Thứ Sáu ngày 24/12/2021

Lễ hạ huyệt : 10.30am ngày 24/12.2021 tai Crown Memorial Park North Carolina

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin chia buồn đến gia đình Thầy và xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

Nhất Tâm nguyện cầu hương linh phật tử:

 

LÊ NGỌC GIÁNG- PD NGUYÊN CHÂU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Oklahoma December 19.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 No comments: