Wednesday, December 1, 2021

COI NHƯ GIỌT ẤY ĐÃ RƠI XUỐNG GIƯỜNG (NGUYỄN HÀN CHUNG)

 Nguyễn Hàn Chung

Coi như giọt ấy đã rơi xuống giường

con anh giờ đã ra người trẻ trai. (Hình: Thận Nhiên)

 

Bữa thôi nôi tuổi con rơi

tựu trung chỉ có mấy người rất thân

anh còn du hí phong trần

biết đâu một phút quây quần thành cha

 

Nuôi con ngày nắng tháng ba

ngày mưa tháng chín lụt và bão giông

nổi nênh con gái không chồng

có con. Quê kiểng cảm thông mấy người!

 

Hai mươi năm một giấc vùi

con anh giờ đã ra người trẻ trai

giống anh đôi mắt, dái tai

nói vo câu chuyện rất dài vẫn duyên

 

Hỏi cha, em dối quy tiên

hỏi mồ, em dối vượt biên gãy buồm

ảnh anh em cất trong buồng

cho con xem thấy nó buồn, tội kinh

 

Giờ anh yên ấm gia đình

nên con chỉ của một mình em thôi!


No comments: