Wednesday, December 15, 2021

XIN TRỢ DUYÊN BẾP CƠM TỪ THIỆN BỆNH VIỆN TỈNH PHÚ YÊN (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

XIN TRỢ DUYÊN BẾP CƠM TỪ THIỆN BỆNH VIỆN TỈNH PHÚ YÊN.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

          Bếp cơm từ thiện Bệnh Viên Đa Khoa Tỉnh Phú Yên hoạt động gần 20 năm , mỗi ngày phát từ 350 đến 400 phần cơm cho những bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại đây

          Những thành viên phục vụ volunteer là những người có tâm , mỗi tuần họ để dành một khoảng thời gian nhất định , đến bếp cơm làm từ thiện ,phục vụ những bữa cơm  thắm tình đồng bào ,hầu mong đem lại nhiều niềm vui đến cho những bệnh nhân nghèo khó

         Đại dịch Covid xảy ra khắp nơi , những nguồn tài trợ từ khắp nơi  eo hẹp dần , dẫn đến bếp rất khó khăn duy trì những bữa cơm đạm bạc , vì chi phí rất cao , mỗi ngày phải chi ra 150 Mỹ Kim ( tương đương ba triệu năm trăm Việt Nam Đồng) cho 350 đến 400 xuất cơm

     Kính xin những nhà hảo tâm , những mạnh thường quân và những Phật tử đồng hương hữu duyên , phát tâm ủng hộ , để bếp có điều kiện chia sẻ những phần cơm đến bệnh nhân nghèo trong tinh thần : TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

          Sự chia sẻ  của quý vị là những niềm vui của người nghèo đang bị bệnh tại nơi đây,     Quý vị có thể trực tiếp liên lại với Cô Phan Thị Yên điện thoại : 0834.248.342 hoặc Cô Nguyễn Ngọc Thuần : 0772.531.779

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

Oklahoma December 14.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: