Wednesday, December 15, 2021

XIN TRỢ DUYÊN CẦU AN (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

XIN TRỢ DUYÊN CẦU AN 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Đỗ Đoàn Bảo Nguyên người Tuy Hòa - Phú Yên 26 tuổi , đang học tiến sĩ tại Viện Nghiên Cứu Scripps -Sandiego City - California và đang đi thực tập tại Arizona , ngày 10/12/2021 trên đường đi bộ , cháu băng qua giao lộ và bị tại nạn .Hiện đang nằm tại bệnh viện Banner Heath 1625 N Campbell Ave ,Tucson -AZ 85719 , tiểu bang Ariona.

 

Đỗ Đoàn Bảo Nguyên là một du học sinh rất hiền , giỏi và tự vươn lên bằng chính khả năng mình , Cháu đã tự tìm đường đi du học bằng học lực của mình.

 

Nhất Tâm Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni , quý Phật Tử Đồng Hương và những vị hữu duyên hoan hỷ đồng trợ duyên niệm Phật cầu an , để cháu vượt qua tai nạn bất như ý này

Nương nhờ Phật lực , Bồ Tát lực , Hiền Thánh lực và niệm lực của quý vị mà cháu Đỗ Đoàn Bảo Nguyên 26 tuổi được an lành.

 

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát

Oklahoma December 14.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: