Monday, December 20, 2021

RIP: CHÁU ĐOÀN ĐỖ BẢO NGUYÊN

 


ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

Được hay tin:

 

Cháu : ĐOÀN ĐỖ BẢO NGUYÊN

Sinh ngày : 14.10.1996

Tại : Thành Phố Tuy Hòa -Phú Yên

Mãn phần : ngày 19.12.2021

Tại: Arizona –USA

 

Hưởng Dương : 26 tuổi

 

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin chia buồn đến gia đình chị Đỗ Thị Như Mai và xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

Nhất Tâm nguyện cầu hương linh đồng hương phật tử:

Đoàn Đỗ Bảo Nguyên

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

 

Oklahoma December 19.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: