Friday, December 3, 2021

SỨC HẤP DẪN CỦA TEXAS VÀ THƯƠNG VỤ 17 TỶ ĐÔ LA CỦA SAMSUNG (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC- VOA)

 


Sức hấp dẫn của Texas và thương vụ 17 tỷ đô la của Samsung

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Sức hấp dẫn của Texas và thương vụ 17 tỷ đô la của Samsung”. Môi trường kinh doanh của Texas hấp dẫn như thế nào khiến Samsung đầu tư 17 tỷ đô la để mở nhà máy p và ý nghĩa của việc Mỹ tự chủ sản xuất nội địa trong bối cảnh khủng hoảng chip hiện nay? 

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/1213046069183018


No comments: