Wednesday, March 31, 2021

30-4: HÀNG NĂM PHẢI TƯỞNG NIỆM & YÊU NƯỚC THẦM LẶNG (Ý NGA)

 


30-4: HÀNG NĂM PHẢI TƯỞNG NIỆM!

*

(Kính tặng tất cả những BAN TỔ CHỨC NGÀY TƯỞNG NIỆM 30-4

trên khắp thế giới.)

*

Anh bận rộn đón con và rước cháu,

Chị ồn ào bếp núc, trẻ chờ cơm,

Bà nhão mềm thăm bệnh hoạn sớm hôm,

Ông chẳng rảnh… mà Việc Chung cũng góp.

 

Ai cũng bận, việc hàng hàng lớp lớp

Nhưng đã nguyền cùng hai chữ đồng tâm

Việc phải làm, cần hiệp lực âm thầm

Lửa nhen nhúm, chuyền tay cầm. Thương quá!

 

Mang chí cả: Người Lính Già ngàn dặm

Vẫn hướng tâm về quốc nội ngày đêm

Trong ấm êm giữ chân cứng, đá mềm

Như một thuở từng gai nằm, mật nếm.

 

Gương dũng cảm, hồn anh linh chứng giám

Dòng dung nham yêu nước chảy về Quê

Tình ủ ê huyết lệ, tâm hướng về

Bao thế hệ chưa hề quên CHÍNH NGHĨA!

 

Ý Nga, 21-4-2014

 

 

YÊU NƯỚC THẦM LẶNG

 

Cây đàn tình tang nhắn nhủ

Nhắc người bù loa, bù lu

Chớ giận hờn vô căn cứ

Khi đàn biết khóc Tháng Tư.

 

Nhạc công không oán nhạc cụ!

Trên đường vui bước lãng du

Dẫu rằng ấm a, ấm ứ

Vẫn theo ai rất cần cù.

Ý Nga, 2-4-2014
No comments: