Thursday, March 4, 2021

MỘ HOANG - THE FORGOTTEN GRAVE (EMILY DICKINSON- TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO-CHUYỂN NGỮ)

 

Mộ Hoang - The Forgotten Grave

 

The Forgotten Grave

After a hundred years

Nobody knows the place,-

Agony, that enacted there,

Motionless as peace.

Weeds triumphant ranged,

Strangers strolled and spelled

At the lone orthography

Of the elder dead.

Winds of summer fields

Recollect the way,-

Instinct picking up the key

Dropped by memory.

 

Emily Dickinson

(1830-1886)

Mộ Hoang

Trăm năm trần thế vần xoay

Ai còn biết đến nơi này nữa đâu

Ngày nao chất ngất thảm sầu

Giờ trơ như đá, dãi dầu, tịch liêu.

Cỏ hoang lấn phủ tiêu điều

Bao chân khách lạ sớm chiều dạo ngang

Mộ bia nhẩm đọc từng hàng

Nhớ về người dưới suối vàng mấy khi.

Gió qua đồng vắng ngày hè

Lần theo năng tính xuôi về lối xưa

Lượm thâu mật khóa mong chờ

Mà vùng ký ức hững hờ bỏ vương.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

chuyển ngữ


No comments: