Tuesday, March 30, 2021

RIP: NGUYỄN ĐẢM
CVNN vừa được anh Lâm Tấn Vinh TX. Báo tin buồn:

 

Thầy NGUYỄN ĐẢM

CỰU GIÁO SƯ TRƯỜNG NGUYỄN HUỆ

TUY HÒA, PHÚ YÊN

 

Đã mãn phần ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

 

Thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy, và nguyện xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằngNo comments: