Sunday, March 7, 2021

LẬP TRƯỜNG (Ý NGA) EM HỌP HÀNH HOÀI VẬY (Á NGHI)

 

“EM HỌP HÀNH HOÀI VẬY?”

 

Anh à! Cưng ơi! Cưng!

Anh không là con một

Mà sao Công Tử Bột

Nhõng nhẽo quá chừng chừng?

 

Thể thao anh cản: -Đừng!

Mua báo? Anh dửng dưng!

Mỗi tuần mỗi trở chứng

Bao giờ mới chịu ngưng?

 

Lạnh quá lá đổi màu

Vàng! Vàng rực! Đỏ, nâu

Thà chết “vàng”, đừng “đỏ”

Hoa nào chịu lạnh lâu?

 

Tuyết chỉ rơi một… đêm

Hoa đã héo đầy thềm

Lá đóng băng, cháy xém

Hy vọng gì xanh thêm?

 

Anh lạnh lùng băng giá

Càng lâu, càng chóng… già

Mình ra đường, thiên hạ,

Tưởng… con đi với… cha

 

Hành trình còn rất xa

Mình muốn góp Chuyện Nhà

Gắng “Vá trời, đội đá”

Đừng khệnh khạng nữa nha!

 

Cưng à! Thương lắm! Thương!


Á Nghi, 4.10.2007.

 

No comments: