Wednesday, March 17, 2021

CHÙM HOA TỰ DO & NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN (Ý NGA)


NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN

Em có một niềm vui
Là niềm vui nho nhỏ
Thơ văn, chia ngọt bùi
Có rồi ghiền, không bỏ!
 
Em có người tình: Thơ
Giấy bút luôn đợi chờ
Quên khổ đau trần thế
Thơ giúp em mộng mơ.
 
Thơ và em, chồng vợ
Đọc, viết với chữ tình
Văn chương là duyên nợ
Cột nhau như bóng hình.
 
Vòng sinh-lão-bệnh-tử
Chuyện áo cơm, gia-đình
Tất cả thua chữ Tình
Của Việt Nam, em nợ!
 
Hạnh phúc ấy hiếm hoi
Bút không cần thay ngòi
Chúng ta tha hồ viết:
Hoa bất hạnh? Thay ngôi!

Ý Nga, 27.3.2006.

No comments: