Monday, March 15, 2021

VIẾT VÌ YÊU & TIẾNG VỌNG (Ý NGA)

 


TIẾNG VỌNG

Đêm mơ đường vượt biển nhà
Vẹt từng lau-lách lửa ma chập-chờn
Bóng đêm con nén căm-hờn
Chưa đi đã nhớ, mai hơn được gì?
 
Tự-do rồi sẽ cần chi?
Vừa vào mộng đã… sinh ly gia-đình.
Buồn vương mắt Mẹ tội tình
Thương con đứt ruột cũng đành chia xa.
 
Từng cơn sóng vỗ, thuyền va
Con rơi giọt lệ, quê Cha giã-từ
Vẫy tay, mộng của thực hư?
Mà nghe mắt ướt, mà như lạnh người.
 
Biển, sông, sóng nước trùng khơi
Vỗ từ biển Mẹ sang trời tạm cư.
Ý Nga, 4.1.2002.

No comments: