Tuesday, March 9, 2021

THƠ TRÀO LỘNG (NGƯ SĨ)

 


THƠ TRÀO LỘNG

 

8 tháng 3  Phụ Nữ vùng lên

Khỏi lo cơm gạo khỏi lo  TIỀN

Quét dọn lau nhà cho con  bú

Tất cả chàng lo, chớ làm phiền....!

 

Đi chợ nấu ăn việc của chàng

Nội trợ nuôi con chàng đảm đang

Để  nàng  trang điểm đời thêm đẹp

Số tiền mua  sắm thuộc về chàng l

 

Hãy ráng lên đi, hỡi các ông....!

Một ngày thôi nhé chớ kể công

Mới thương các bà bao khó nhọc

Cơm áo gạo tiền, khổ lắm không  !

 

Lão cò


No comments: