Tuesday, March 9, 2021

YẾN LẠC MÙA XUÂN (THANH HÀ)

                                              Yến lạc mùa xuân

 

Mùa xuân: khát vọng lãng du/ Mồ côi cánh yến thiên cư một mình. (Hình: Vĩnh Quyền)

Mùa xuân là mùa sum vầy
Sao chim ngơ ngác lạc bầy kêu hoang
Ngoài song hiên nắng rực vàng
Nỡ quên viếng mảnh sân tàn mù tăm
Thờ ơ lướt qua chỗ nằm
Tay không dài đủ níu trăm năm về
Đành thôi gác lại nguyện thề
Chân sa một bước tứ bề sương giăng
Mùa xuân: áo mới, tình nhân
Khúc ca gợi nhớ, trễ tràng dấu yêu
Soi gương gom nhặt tịch liêu
Gởi người trùng dặm, dáng kiều vọng phu
Mùa xuân: khát vọng lãng du
Mồ côi cánh yến thiên cư một mình

 

                                                Thanh Hà

No comments: